CONFERENCE EUROPEAN TOKOKAZARI

      https://www.facebook.com/European-TOKO-Kazari-105061827615964/w

 Un enseignement de

   ISAO FUKITA

                 

Maitre japonais es kazari

 

de Paolo Giai et Alessandro BOVIO

 

avec 

          Lorenzo AGNOLETTI

          Nicola CRIVELLI 

          Nik ROZMAN 

 

      ------------------------------------------

Additional information